Dzisiaj jest 24. września 2018
# # # # # #
Aktualności
czyli co nowego w naszej parafii

Dodano: 2017-11-05 08:16

INTENCJE MSZALNE od 6.11. do 12.11.2017r.

PONIEDZIAŁEK, 6.11.2017r.
 
18:00    
 
I. + Elżbietę Szulc.
 
II. + Mirosławę Stanek w r. śm. i zm. z rodziny.
           
 
WTOREK,  7.11.2017r.
 
18:00    
 
I. + Henryka Fliger w 1 r. śm., oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla całej rodziny.
            
II. + Stanisławę Frąckowiak i Edmunda Gąd.
 
 
ŚRODA,  8.11.2017r.
 
18:00   
 
I. + Ryszarda Mariannę Ludwika Cukierskich, Bronisławę Józefa Leona Bronisława Sternów, Mariana Grzegorza Rychterów, ks. Leona Dąbkowskiego, zm. z rodz. Sternów, Cukierskich, Dąbkowskich.
 
II. + Bogdana Defitowskiego w 6 r. śm., zm. z rodz. Gryczów i Defitowskich.
 
 
CZWARTEK, 9.11.2017r.,  Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. 
 
18:00    
 
I. + Zenona Beba w 3 r. śm., zm. z rodziny. 
            
II. + Stefana Pelagię Bronisława Pytlik, Ludwikę Stanisława Mierzyńskich, Juliana Kaminiarz, rodzeństwo Stefana Felicję Władysława Stanisława Józefa Stanisławę Kazimierza, ks. prob. Andrzeja.
 
 
PIĄTEK,  10.11.2017r., Św. Leona Wielkiego.
 
18:00   
 
I. + Franciszka Martę Dudek, zm. z rodz. Dudków i Stróżaków.
 
II. + Cecylię Mikołajczak – od córki Marii z rodziną.
 
 
SOBOTA, 11.11.2017r.  Św. Marcina.
 
10:00    
 
I. za Ojczyznę w Święto Niepodległości.
            
II. + Antoniego Rejent, rodziców z obu stron, zm. z tych rodzin, ks. prob. z Parafii.  
 
17:00  
 
+ Józefa Makała i zm. z rodziny, oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
 
19:00   
 
I. + Monikę Wan den Hengel, Helenę Zygmunta Jaszkiewicz, Martę Andrzeja Edwarczyk, Bronisława Cugier.  
 
II. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Matki Bożej nad wnukami Ryszardem Aleksandrem Zuzanną Szymonem Patrycją oraz o bł. Boże w rodzinie.
 
 
NIEDZIELA 32 ZWYKŁA  -  12.11.2017. 
 
7:30   
 
+ Halinę Konrada Kenkel, zm. ich rodziców, braci, Mariana Kaczmarka, zm. z tych rodzin i ks. prob. z naszej Parafii. 
 
9:00   
 
+ Edmunda Śliwa.
 
10:15   
 
+ Wacława Marciniaka w 23 r. śm., Krzysztofa Pelagię Michała Czesława Krystynę, zm. z rodz. Marciniaków.
 
11:30   
 
z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Członkiń Parafialnego Zespołu Caritas i ich rodzin, Członków Wspierających, o zbawienie wieczne dla ks. prob. Andrzeja Błaszaka i zm. Członkiń.
 
18:00   
 
+ Józefa Pachurę, Marię Szudra, zm. z rodzin;  z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą nad rodziną.