Dzisiaj jest 24. października 2018
# # # # # #
Aktualności
czyli co nowego w naszej parafii

Dodano: 2017-12-23 17:48

INTENCJE MSZALNE 25.12-31.12.2017r.

PONIEDZIAŁEK, 25.12.2017r., Narodzenie Pańskie.
 
0:00   
 
I. za Parafian.
 
II. + Monikę Malepszak, Tadeusza Mieczysława Czesławę Romana Ciesielskich, Helenę Lucjana Gąda.
 
9:00   
+ Janinę Stefana Stankowiaków, Pelagię Jana Sobeckich, Józefę Stefana Dygoń.
 
10:15   
 
+ Edwarda Marię Nowaczyków, Stanisława Ścigała.
 
11:30   
 
za wszystkich modlących się Duchową Adopcją Dziecka Poczętego z podziękowanie za wytrwałość w modlitwie, z prośbą o bł. Boże w rodzinach.
 
 
WTOREK,  26.12.2017r., Św. Szczepana pierwszego męczennika.
 
7:30   
 
+ Zygmunta w 4 r. śm., Mariannę Seweryna Świętek, Elżbietę Walentego Jana Hatka
 
9:00 
 
+ Wacława w 25 r. śm., Mariannę Bartkowiaków, Janinę Joachima Koziczyńskich,z r
 
10:15   
 
z prośbą o bł. Boże dla Matyldy i rodziców.
 
11:30   
 
+ Bronisławę Władysława Władysława Juja, Antoninę Franciszka Jankowskich,  ks. prob. z naszej Parafii.
 
18:00  
 
+ Marię w r. śm., Bronisława Mąkowiczów, zm. z rodziny.
 
 
ŚRODA,  27.12.2017r., Św. Jana Apostoła.
 
18:00   
 
I. + Władysławę Jana Henryka Nowaków, Irenę Feliksa Brenienek, Andrzeja Walkowskiego, Tadeusza Sobeckiego i zm. z rodziny.
 
II. + Stefana w 9 r. śm., Franciszkę Józefa Nadolnych, Teresę Edwarda Koniecznych.
 
 
CZWARTEK, 28.12.2017r., Św. Młodzianków męczenników.
 
18:00   
I. + za zm. z rodz. Wypych, Krawiec, Ciesielskich i Maik;  z prośbą o bł. Boże i opiekę Matki Bożej nad rodziną w Nowym Roku.
 
II. + Małgorzatę w r. śm., Zofię Maksymiliana John, zm. z rodz., Marię Furmańczak.
 
 
PIĄTEK,  29.12.2017r.
 
18:00   
 
I. + Władysławę Józefa Sobczyków, Jerzego Mariannę Feliksa Matysiaków, ks. prob. Andrzeja.
 
II. za zm. rodziców z obu stron, rodzeństwo, ks.Kazimierza, kapłanów z naszej Parafii z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże w rodzinie i szczęśliwe rozwiązanie dla córki.
 
 
SOBOTA, 30.12.2017r. 
 
19:00   
 
I. + Alojzego Kenkel w 16 r. śm., rodziców z obu stron, Joannę Pawłowską, zm. z r.
           
II. + Stefanię w r. śm., Kazimierza Józefa Zenona Lucynę Zbigniewa Mrozkowiaków, Pawła Walkowiaka.
           
 
NIEDZIELA -  31.12.2017.,  Świętej Rodziny Jezusa Maryi i Józefa.
 
7:30   
 
+ Franciszka Bibiannę Kazimierza Ratajczaków, Walentynę Władysława Hieronima Adamczewskich, Wiesława Piotrowskiego;  z podziękowaniem Bogu i Matce Bożej za miniony rok, z prośbą o opiekę Bożą nad rodziną w Nowym Roku.
 
9:00   
 
+ Joannę Mikołajczak – od rodziców.
 
10:15   
 
+ Mariana Borowczaka, dziadków, zm. z rodz. Borowczaków, Zapłatów, Apolinarskich i Klabów.
 
11:30   
 
z prośbą o powrót do zdrowia dla Marcina.
 
17:00   
 
za Parafian.