Dzisiaj jest 23. maja 2019
# # # #
Aktualności
czyli co nowego w naszej parafii

Dodano: 2018-10-07 14:44

INTENCJE MSZALNE 07.10-.14.10.2018

PONIEDZIAŁEK,  8.10.2018.
 
10:00  
 
za Parafian.  
 
18:00    
 
I. + Walentego w r. śm., Sławomira Matysiaka, zm. rodziców z obu stron, ks. prob. Andrzeja.
            
II. + Helenę w r. śm., Mariana Nowaków, Józefę Franciszka Wiesława Janiszewskich zm. z rodz. Nowaków, Jagodzików, Samolów, ks. prob. z naszej Parafii. 
           
 
WTOREK,  9.10.2018r.
 
18:00    
 
I. + Andrzeja Skorupińskiego – od wszystkich wnuków.
            
II. + Stanisława Towpik – od mieszkańców ul. Leszczyńskiej.
           
 
ŚRODA,  10.10.2018r.
 
18:00    
 
I. z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej w intencji Nauczycieli, Wychowawców, katechetów i pracowników oświaty, z prośbą o zdrowie, światło Ducha Św. i bł. Boże w trudzie wychowawczym. 
            
II. + Dorotę Tajchert – od mieszkańców ul. Słowiańskiej.
           
 
CZWARTEK,  11.10.2018r.
 
18:00    
 
I. + Zofię Jana Jana Teklę Władysława Grygiel, Zofię Jana Janiszewskich, Teodozję Stanek, Marię Józefa Mariana Grzegorza Rychterów, Piotra Bareukowskiego, Krzysztofa Kuczyńskiego, zm. z rodziny, ks. prob. z naszej Parafii. 
            
II. + Damiana Głuszaka – od sąsiadów z ul. Podgórnej.
           
 
PIĄTEK,  12.10.2018r., Rocznica Poświęcenia Bazyliki Archikatedralnej.
 
18:00    
 
I. + Jadwigę Zygmunta Helenę Wojciecha Stanisławę Cwojdzińskich, Bronisława Stanisława, Olejniczaków, Annę Franciszka Kuśnierek, Ignacego Jęsiek.               
            
II. + Marię Stanisława Ratajczak, zm. z rodziny.
           
 
SOBOTA,  13.10.2017r., Bł. Honorata Koźmińskiego.
 
16:00  
 
w 50 r. ślubu Walerii i Edwarda z podziękowaniem dobremu Bogu za wspólnie spędzone lata, z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Jubilatów i rodziny.
 
17:00  
 
+ Antoniego Marcinka – od Koła Przyjaciół Radia Maryja.  
 
20:00   
 
I. + Czesława Wójcika w r. śm., zm. z rodz. Wójcików, Rogackich, Przybyłowiczów.
           
II. + Józefa Halinę Grzegorza Frankowskich, Jana Martynę Gawron, zm. z rodziny.
 
 
NIEDZIELA  -  28  zwykła,   14.10.2018., Dzień Papieski.
  
7:30  
 
+ Albina Annę Andrzeja Poniżych, Andrzeja Józefczaka, Kazimierza Przybeckiego, zm. z rodziny, ks. prob. z naszej Parafii.
  
9:00  
 
+ Leona Stanisławę Bernarda Franciszkę Zenftleben, Jana Stanisławę Marię Kokorniak, Józefa Zofię Apolinarskich, siostrę Miladę, zm. z rodz., ks. p. Andrzeja
 
10:15  
 
+ Krystynę Małecką, Józefę Piotra Agnieszkę Wójcik, Teofilę Kowara.
 
11:30  
 
za  Parafian .
 
18:00  
 
+ Kazimierza Klim, Jadwigę Leona Hałupka, Irenę Jana Jabłońskich, Agnieszkę Stanisława Sobierajskich, Praksedę Czesława Bartz, Cecylię Kazimierza Piotra i zm. z tych rodzin.