Jubileusze kapłańskie 2023

JUBILEUSZE 25, 50 i 60 LECIA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH
Czcigodny Księże Proboszczu!
Tradycją w naszej archidiecezji jest wspólne dziękczynienie Panu Bogu za dar
sakramentu święceń kapłanów, którzy przeżywają swoje kapłańskie Jubileusz.
W tym roku złoty jubileusz swoich święceń kapłańskich przeżywają: abp Stanisław
Gądecki, abp Marek Jędraszewski, bp Romuald Kujawski, ks. Karol Biniaś, ks. Bernard Cegła,
ks. Józef Dorociak, ks. Andrzej Grabański, ks. Leszek Grzelak, ks. Czesław Liczbański, ks.
Włodzimierz Lisek, ks. Andrzej Pawłowski, ks. Jan Pieczonka, ks. Henryk Rynkiewicz, ks. Jerzy
Stachowiak, ks. Antoni Swoboda, ks. Jan Szpet, ks. Wojciech Wolniewicz, ks. Mateusz
Żarnowiecki.
Złoci Jubilaci podziękują za dar kapłaństwa, dnia 29 maja 2023 roku w Bazylice
Archikatedralnej w czasie Eucharystii o godzinie 11.00, której będzie przewodniczył Ksiądz
Arcybiskup Stanisław Gądecki.
W piątek, 2 czerwca br. o godz. 11.00 pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa
Stanisława Gądeckiego odprawią Mszę św. w Katedrze Poznańskiej, kapłani obchodzący srebrny
jubileusz kapłaństwa. Srebrnymi Jubilatami są: ks. Krzysztof Borowicz, ks. Piotr Derda, ks.
Zbigniew Dobroń, ks. Robert Korbik, ks. Jacek Maćkowiak, ks. Trojan Marchwiak, ks. Sławomir
Pawlicki, ks. Piotr Przydrożny.
Jubileusz sześćdziesięciolecia święceń kapłańskich obchodzą w tym roku: bp Zdzisław
Fortuniak, ks. Franciszek Bortnowski, ks. Kazimierz Gawroński, ks. Zbigniew Kalina, ks. Jan
Małeta, ks. Kazimierz Pachciarz, ks. Artur Przybył, ks. Franciszek Ryba, ks. Anzelm Weiss.
Uroczysta Eucharystia zostanie przez Jubilatów odprawiona dnia 26 maja 2023 roku o godz.
11.00 w kościele NMP in Summo na poznańskim Ostrowie Tumskim.
O tych uroczystościach prosimy również powiadomić parafian i zaprosić do modlitwy
w intencji Jubilatów, także do wzięcia udziału we Mszach Świętych w Bazylice Katedralnej.

Skip to content