Zapytanie ofertowe

 

 

 • ZAPYTANIE OFERTOWE
  Pobierz plik
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
  Pobierz plik
 • Załącznik nr 2 - SOPZ
  Pobierz plik
 • Załącznik nr 3 - przedmiar robót
  Pobierz plik
 • Załącznik nr 4 - wykaz robót
  Pobierz plik
 • Załącznik nr 5 - wykaz osób
  Pobierz plik
 • Załącznik nr 6 - wizja lokalna
  Pobierz plik
 • Załącznik nr 7 - projekt umowy
  Pobierz plik
 • Włoszakowice pozwolenie budowlane
  Pobierz plik
 • Włoszakowice Uzgodnienie prac w otoczeniu zabytku mur
  Pobierz plik
 • Włoszakowice Pozwolenie na prowadzenie robót przy zabytku kościóła
  Pobierz plik

      

 

Skip to content