O Parafii

Nota historyczna
Parafię erygowano prawdopodobnie w XII w. Pierwszy kościół drewniany został ufundowany
również w XII w. Zapisy źródłowe z 1409 r., a następnie z 1592 r. zaświadczają, iż pierwotnie
był pw. Matki Bożej i Wszystkich Świętych. Obecny kościół został zbudowany z legatu
Opalińskich w XVII w. Konsekrował go w 1660 r. biskup poznański Wojciech Tolibowski.
Świątynia jest murowana, późnorenesansowa, jednonawowa. W 1962 r. przeprowadzono
gruntowny remont jej wnętrza.
Obecnie trwają prace konserwatorskie świątyni. 10 lipca 2021 roku Ks. Arcybiskup Stanisław
Gądecki Metropolita Poznański i Przewodniczący Episkopatu Polski dokonał poświęcenia
ołtarza.

W Roku Pańskim 1691, dnia 6 listopada, Ja Wojciech Tolibowski Biskup Poznański konsekrowałem ten
kościół i Ołtarz główny na cześć Trójcy Przenajświętszej, i umieściłem w nim relikwie Świętych
Męczenników Piusa i Pauliny, poszczególnym wiernym tak dzisiaj, jak corocznie w podobny sposób
nawiedzającym ten kościół nadałem na mocy prawa czterdzieści dni odpustu w formie w Kościele
zwyczajowo przyjętej,
Dniem zaś rocznicy konsekracji tego kościoła ma być Niedziela…
Wojciech Biskup Poznański

Skip to content