Sakrament małżeństwa
Narzeczeni przygotowujący się do sakramentu małżeństwa trzy miesiące przed wyznaczonym terminem zgłaszają się w biurze parafialnym i przedstawiają następujące dokumenty:
– świadectwo chrztu, bierzmowania (z aktualną datą)
– świadectwo ukończenia katechezy stopnia średniego (szkoła średnia, zawodowa)
– zaświadczenie z poradni rodzinnej
– zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego
– dane personalne świadków
– przy ślubie konkordatowym zaświadczenia z USC o stanie wolnym
Jeśli narzeczeni są z innej parafii przynoszą pismo proboszcza parafii narzeczonej lub narzeczonego wyrażający zgodę na załatwienie formalności i błogosławienie związku małżeńskiego w parafii pw. Świętej Trójcy we Włoszakowicach.

Chrzest 
Rodzice (opiekunowie) dziecka zgłaszający je do Chrztu, muszą dostarczyć poniższe dokumenty:
– świadectwo ślubu kościelnego rodziców
– akt urodzenia dziecka
– zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania o możliwości bycia
chrzestnym
– jeśli dziecko jest z innej parafii rodzice winni przynieść pisemną zgodę swego proboszcza na udzielenie sakramentu chrztu św. w parafii pw. Świętej Trójcy we Włoszakowicach Sakrament chrztu świętego udzielany jest w 2 sobotę miesiąca oraz 4 niedzielę miesiąca.

Pogrzeb
wymagany jest akt zgonu jeśli zmarły jest z innej parafii rodzina (znajomi) powinna przynieść od księdza proboszcza pisemną zgodę i informację o zmarłym, który ma prawo do pogrzebu chrześcijańskiego należy potwierdzić termin (dzień i godzinę) z administratorem cmentarza, którym jest Ks.
Proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy we Włoszakowicach

Skip to content