ŻYCZENIA WIELKANOCNE – 2023

Czcigodni Parafianie, Drodzy Goście!

„Powstał z martwych nasz Zbawiciel, Bóg ukazał swoją moc! Żyje świata Odkupiciel, rozjaśniona wieków noc!”

Niech Ten, Który powstał z grobu, wzmocni wiarę, rozpali miłość, przyniesie nadzieję; niech Zmartwychwstały Chrystus stanie się źródłem pokoju, szacunku i zrozumienia.

Błogosławionych Świat Zmartwychwstania Pańskiego, wiele radości i wszelkiego dobra. Szczęść Boże!

Ks. Zbigniew Dobroń – proboszcz

Skip to content